Rozszerzenie pliku .XSF

2 typy plików używają rozszerzenia .xsf .

  • 1. Plik definicji formularza InfoPath
  • 2. Cal3D XML Skeleton File

Typ pliku 1 Plik definicji formularza InfoPath

DeweloperMicrosoft
Popularność3.0
KategoriaPliki danych
FormatTekst X

Tekst

Ten plik jest zapisywany w formacie zwykłego tekstu. Możesz otworzyć i wyświetlić zawartość tego pliku za pomocą edytora tekstu.

Co to jest plik XSF?

Plik używany przez InfoPath, program służący do tworzenia formularzy; określa zawartość, właściwości i strukturę szablonu formularzaKategoriaPliki obrazów 3DFormatXML X

XML

Ten plik jest zapisywany w formacie XML. Możesz przeglądać strukturę XML i zawartość pliku w edytorze tekstu.

.XSF File Association 2

Trójwymiarowy plik modelu utworzony przy użyciu Cal3D, programu do animacji postaci o otwartym kodzie źródłowym; zawiera relacje rodzic-dziecko między kościami postaci (tors, nogi, ramiona itp.); używany do tworzenia ruchu postaci. Więcej informacji

Pliki XSF przechowują dane szkieletu przy użyciu formatowania XMl, podczas gdy pliki szkieletu Cal3D .CSF używają formatu binarnego.

Programy, które otwierają pliki XSF

Windows
Cal3dViewer
Cal3d2ogre
Linux
Cal3D

Zalecane

Rozszerzenie pliku .MCD
2019
Rozszerzenie pliku .MNR
2019
Rozszerzenie pliku .PCD
2019