Rozszerzenie pliku .CAF

4 typy plików używają rozszerzenia pliku .caf .

  • 1. Główny plik audio
  • 2. Plik animacji postaci CryENGINE
  • 3. Plik dziennika ocen klasy akcji
  • 4. Plik animacji binarnej Cal3D

Główny plik audio typu pliku 1

Deweloperjabłko
Popularność3.6
KategoriaPliki audio
FormatBinarny X

Dwójkowy

Ten plik jest zapisywany w formacie binarnym, który wymaga określonego programu do odczytania jego zawartości.

Co to jest plik CAF?

Cyfrowy format audio oparty na technologii Apple Core Audio; przechowuje dane audio, a także adnotacje tekstowe, znaczniki, układy kanałów i inne informacje; podobny do pliku .AIFF lub .WAVE, ale nie ma limitu rozmiaru 4 GB i może przechowywać dowolną liczbę kanałów audio. Więcej informacji

Format audio CAF jest obsługiwany przez aplikacje Mac OS X, które zawierają API Core Audio, w tym QuickTime Player 7 i nowsze wersje.

Programy, które otwierają pliki CAF

Windows
Przeglądarka plików Plus
Odtwarzacz Apple QuickTime
GoldWave
Śmiałość
NCH ​​WavePad
Prochowiec
Odtwarzacz Apple QuickTime
Apple GarageBand 10
Apple Logic Pro X
Apple Final Cut Express
Apple Final Cut Pro X
ShedWorx Smart Converter
Śmiałość
NCH ​​WavePad
Linux
Śmiałość

Plik typu 2 CryENGINE Plik animacji postaci

DeweloperCrytek
Popularność2.9
KategoriaPliki programistyczne
FormatBinarny X

Dwójkowy

Ten plik jest zapisywany w formacie binarnym, który wymaga określonego programu do odczytania jego zawartości.

.CAF File Association 2

Plik stworzony przez CryENGINE SDK, pakiet aplikacji służący do tworzenia gier na PC i konsoli; zawiera dane animacji znaków skompilowane z pliku znaków .CHR przy użyciu pliku specyfikacji kompilatora .CBA. Więcej informacji

Pliki CAF są używane jako pośrednie pliki kompilacji przed utworzeniem animacji bazy danychKategoriaPliki danychFormatBinarny X

Dwójkowy

Ten plik jest zapisywany w formacie binarnym, który wymaga określonego programu do odczytania jego zawartości.

.CAF File Association 3

Plik dziennika ocen stworzony przez Dziennik ocen klasy działania, program służący do organizowania informacji o klasie; może zawierać informacje o uczniach, ustawienia miejsc, zadania domowe, nagrodzone oceny i inne dane klasowe. Więcej informacji

Pliki CAF służą do zarządzania danymi dziennika ocen i drukowania raportów. Nauczyciele mogą generować raporty, takie jak podsumowania klas, raporty poszczególnych uczniów, listy rodziców oraz wykresy klas i przydziałów. Każdy raport można dostosować.

UWAGA: Pliki CAF są tworzone przez edycję Secondary and College w dzienniku ocen klasy Class.

Programy, które otwierają pliki CAF

Windows
Dziennik ocen klasy CalEd

Plik animacji binarnej Cal3D typu pliku 4

DeweloperCal3D
Popularność1.8
KategoriaPliki obrazów 3D
FormatBinarny X

Dwójkowy

Ten plik jest zapisywany w formacie binarnym, który wymaga określonego programu do odczytania jego zawartości.

.CAF File Association 4

Trójwymiarowy plik animacji używany przez Cal3D, darmowy zestaw narzędzi do modelowania postaci i animacji; zawiera ustawienia ruchu dla szkieletu modelu; określa obroty i ruchy kości modelu w czasie. Więcej informacji

Pliki CAF służą do nadawania postaciom realistycznych ludzkich ruchów. Mogą określać animacje do chodzenia, biegania lub różnych innych ruchów.

UWAGA: Pliki animacji Cal3D mogą być również wyrażane w formacie XML przy użyciu plików .XAF.

Programy, które otwierają pliki CAF

Windows
Cal3dViewer
Short Fuze Limited Moviestorm
Prochowiec
Short Fuze Limited Moviestorm
Linux
Cal3D

Zalecane

Rozszerzenie pliku .MCD
2019
Rozszerzenie pliku .MNR
2019
Rozszerzenie pliku .PCD
2019