Rozszerzenie pliku .8CA

Typ pliku TI-84 Plus C Image Var Format

DeweloperTexas Instruments
Popularność3.2
KategoriaPliki obrazów rastrowych
FormatN / AX

Nieznany

Kategorie formatu plików obejmują binarne, tekstowe, XML i Zip. Format tego typu pliku nie został określony.

Co to jest plik 8CA?

Format obrazu, znany jako Image Var, używany przez kalkulatory graficzne TI-84 Plus C do obrazów tła; używa koloru 16-bitowego. Więcej informacji

Plik 8CA Image Var jest tworzony podczas konwersji obrazów JPEG, PNG, BMP, TIF lub GIF za pomocą oprogramowania TI Connect. Obraz jest skalowany do 83 x 133 pikseli, gdy jest konwertowany do pliku Image Var i jest przechowywany w pamięci archiwalnej. Każdy model kalkulatora ma swoje własne domyślne obrazy i tylko dziesięć obrazów można zapisać w kalkulatorze CE TI-84 Plus.

Programy, które otwierają pliki 8CA

Windows
Texas Instruments TI Connect CE
Prochowiec
Texas Instruments TI Connect CE

Zalecane

Rozszerzenie pliku .DO
2019
Rozszerzenie pliku .MA
2019
Rozszerzenie pliku .AV3
2019